0
0

دکتر محمدمهدی نصیری

دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف و دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران

 • بیوگرافی
 • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

 • مدیرکل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی دانشگاه تهران
 • مدیر برنامه‌ریزی و نظارت مجلس شورای اسلامی
 • رئیس کارگروه تخصصی بهبود فرایندهای دانشگاه تهران
 • دبیر شورای راهبری بهبود فرایندهای دانشگاه تهران
 • عضو هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران
 • عضو كميته اصلي ارتقاء رتبه كاركنان دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران
 • مدیر گروه مهندسی صنایع پردیس کیش دانشگاه تهران
 • مدیر امور آموزشی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
هیچ دوره ای یافت نشد
Translate »