کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مهندسی مالی

مهمترین سوابق اجرایی :

  • بیش از 6 سال سابقه فعالیت در حوزه IT و تحلیل داده در شرکت‌های خصوصی و دولتی
  • بیش از 4 سال سابقه تدریس دوره‌های مختلف آموزشی از جمله علوم داده در در سازمان ها ، موسسات و دانشگاه‌های برتر کشور  : صنعتی شریف ، تهران، امیرکبیر ، صنعتی اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،خوارزمی ، علامه ، همکاران سیستم ، موسسه دانش پرور زیما ، موسسه فنی و حرفه ای مانا ، مرکز آموزش ضمن خدمت و مرکز مطالعات دانشگاه تهران و …