معرفی

مرکز مطالعات مهندسی فرآیند کسب و کار و مدیریت منابع دانشگاه تهران در کنار مشاوره و انجام پروژه‌های سازمانی، در حیطه آموزشی با هدف توسعه دانش مدیران، صاحبان کسب‌وکار و دانش‌آموختگان اقدام به برگذاری دوره‌های تخصصی می‌کند. زمینه‌های فعالیت، مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و فرآیندها و همچنین مدیریت پروژه، با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های برتر که همزمان با تدریس، در صنعت نیز در انجام پروژه های تخصصی فعالیت می‌نمایند، می‌باشد.

اهداف آموزشی

ارتقا توان آموزشی و تربیت نیروی متخصص و مدیران موثر در حوزه مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار و مدیریت منابع با برگزاری دوره های تخصصی آموزشی و نشست های علمی، ملی و بین‌المللی، خدمتی کاراست که این مرکز به علاقه مندان این حوزه ارائه می‌دهد تا همواره با آگاهی بیشتر و به روزتر به فعالیت مشغول باشند.

خدمات آموزشی

بسترسازی، ارتقاء توان تخصصی و تربیت متخصصین و مدیران در حوزه مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار و مدیریت منابع با برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت

ارتقا و به‌روزآوری دانش و بیان تجارب متخصصین حوزه از طریق برگزاری نشست‌های علمی، همایش‌های ملی و بین المللی

نمونه گواهینامه

در پایان دوره و پس از تایید فعالیت‌های دانش‌پذیر توسط استاد دوره، گواهی نامه پایان دوره با ذکر نام دوره و مدت زمان دوره مربوطه به ایشان اعطا می‌شود. این گواهی‌نامه از طرف مرکز مطالعات مهندسی فرآیند و مدیریت منابع دانشگاه تهران ذیل معاونت پژوهشی دانشگاه تهران صادر می‌گردد.

آموزشی

دوره‌های برگزار شده

20%تخفیف
۳۵۰ ساعت
3,500,000 - 12,150,000 تومان
10%تخفیف
۳۵۰ ساعت
3,500,000 - 12,150,000 تومان
39%تخفیف
۳۵۰ ساعت
2,150,000 - 10,800,000 تومان
36 ساعت
999,000 تومان
36 دوره برگذار شده
همکاران مرکز مطالعات