0
0

بازطراحی ساختار سازمانی مبتنی بر فرآیند

ساختار سازمانی نمودار بصری از یک شرکت است که توصیف می‌کند کارمندان چه کاری انجام می‌دهند، به چه کسانی گزارش می‌دهند و چگونگی تصمیم‌گیری در سراسر مشاغل صورت می‌گیرد.

این نمودار مانند نقشه ای است که به سادگی نحوه عملکرد شرکت شما و چگونگی سازماندهی نقش‌های آن را توضیح می‌دهد. . با بزرگتر شدن شرکت شما، یک ساختار سازمانی می‌تواند برای کارمندان جدید نیز مفید باشد چرا که متوجه می‌شوند چه کسی در شرکت شما چه فرآیندی را مدیریت می‌کند.

تجربیات مرکز مطالعات

  • بازطراحی ساختار سازمانی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
  • تدوین ماتریس مشاغل، شرایط احراز و دستورالعمل‌های اداری و استخدامی صندوق بازنشستگی نفت
  • تدوین ساختار و تشکیلات شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
Translate »