0
0

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران)

تجربیات مرکز مطالعات

  • امکانسنجی استقرار نظام تعالی منابع انسانی بر اساس استاندارد مرجع
  • تعیین نیازمندی‌های شایستگی مدیران پروژه‌های نفت و گاز
  • ارائه سیستم جبران خدمت برای سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های فرهنگی انقلاب اسلامی
  • مدل‌سازی برای تنظیم نوبت کاری پرستاران، بیمارستان امام سجَاد(ع) رامسر
Translate »