0
0

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (منابع انسانی، رفاهی و پشتیبانی)

تجربیات مرکز مطالعات

  • طراحی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی کارکنان و مدیران شرکت ملی گاز، نفت پارس، نفت فلات قاره و …
  • طراحی نظام آموزشی صنعت نان ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
Translate »