0
0

چالش های تیم داده الوپیک

غیرقابل ثبت نام

در این وبینار آقای موعودی به عنوان رهبر تیم داده الوپیک از ساختار تیم داده الوپیک، پروژه‌های تعریف شده در این تیم، چالش‌های موجود در کسب و کار و چشم اندازهای آینده تیمی خود خواهند گفت.

در این وبینار امکان پرسش و پاسخ برای مخاطبین در نظر گرفته شده و شما میتوانید به بحث و تبادل نظر درباره موضوع وبینار با مهمان و دیگر حضار بپردازید.

این وبینار از این جهت برای مخاطبان کاربردی خواهد بود که با چالش‌های محیط واقعی کسب و کارهای ایرانی آشنا خواهند شد و در ضمن می‌توانند در جهت نیازها و چشم اندازهای موجود در کسب و کارها اقدام کنند

مخاطبین این وبینار: متخصصان علم داده، متخصصان یادگیری ماشینی، دانشجویان، علاقه مندان به حوزه علم داده، تحلیلگران کسب و کار و…

Translate »