0
0

پروژه بازمهندسی و مدیریت فرآیندهای سازمانی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

اطلاعات

دسته:

ضرورت :

فرآیندها، اساسی‌ترین و موثرترین مولفه‌های سازمانی به شمار می‌روند. بر همین اساس برای اینکه سازمان‌ها از اثر بخشی و کارایی مطلوبی برخوردار گشته و زمینه ایجاد جریان ارزش و توسعه و خلق مزیت رقابتی را فراهم سازند، ضروری است نسبت به معماری فرآیندها جهت دستیابی به فرآیندهای بهبود یافته اقدام گردد.

این موضوع در صنعت پرداخت، به عنوان یک صنعت فرآیندمحور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهداف پروژه :

 • افزایش اثربخشی و کارایی فرآیندهای شرکت؛
 • شناخت و کشف فرآیندهای جاری شرکت؛
 • عارضه­ یابی فرآیندهای جاری با تاکید بر همراستایی فرآیندها با استراتژی ها و فناوری ها؛
 • بهبود یا بازطراحی فرآيندهاي جاری شرکت با تاکید بر پیشنهادات بهبود اجرایی و کارا؛
 • شناسایی فرآیندهای مغفول مانده در تعامل با مدل­های مرجع و اولویت بندی آن جهت جاری سازی در شرکت؛
 • تدوین شناسنامه فرآیندی برای فرآیندهای مغفول مانده متناسب با کسب و کار شرکت؛
 • بروز رسانی شرح وظایف پست های سازمانی (حسب نیاز
 • تدوین شاخص های عملکردی فرآیندها به منظور کنترل و پایش فرآیندها

مراحل اجرای طرح:

 • برنامه‌ريزي مديريت پروژه؛
 • توصيف متدولوژي انجام کار؛
 • سازماندهي تيم پروژه؛
 • برگزاري جلسه آغازين با مدیران ارشد.
 • مطالعه و بررسي اسناد بالادستي، شرح وظایف، آیین نامه­ها و دستورالعمل ­های موجود شرکت؛
 • مطالعه و بررسی فرآیندهای جاری شرکت و شناسايي گروه فرآيندها و فرآیندهای وضع موجود ؛
 • کشف جريان فرآيندها براساس استاندارد BPMN.2 و استخراج شناسنامه فرآيندهای وضع موجود؛
 • معماري وضع موجود فرآيندها و ساختار سلسله مراتبی فرایندها.
 • بررسی همسویی فرایندهای موجود با ماموریت­ها و استراتژی­ها و فناوری های شرکت ؛
 • تجزیه و تحليل سریع فرآيندها و شناسایی مشکلات و راهکارهای موثر در تعامل با خبرگان داخل و خارج؛
 • الگوبرداری تطبیقی از مدل مرجع در حوزه فرآیندهای مرتبط و مقایسه با وضعیت موجود فرآیندها؛
 • شناسايي عناوین فرآيندهاي مغفول مانده متناسب با کسب و کار شرکت؛
 • تحليل نتايج بدست ­آمده و تعريف نقاط قابل بهبود (راهکارها) در فرآيندها ؛
 • مطالعه و بررسي اسناد بالادستي، شرح وظایف، آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های موجود شرکت؛
 • مطالعه و بررسی فرآیندهای جاری شرکت و شناسايي گروه
 • در راستای انجام این پروژه، بیش از 400 سند متفاوت از شرکت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و همچنین بیش از 250 جلسه در سطوح متفاوت برگزار شد.
 • به منظور به روز بودن و نوآوری، شرکتهای فعال داخلی و خارجی مورد بررسی (Benchmarking) قرار گرفته و از اطلاعات مناسب آنها در جهت تدوین مناسب هر فرآیند، استفاده گردید.
 • در مسیر مدلسازی فرآیندها، از استاندارد BPMN 2 استفاده شد و همچنین، به منظور ایجاد تصویر کلان از فرآیندهای لازم در شرکت و ایجاد معماری فرآیند موجود و مطلوب، مدل مرجع فرآیندی APQC مورد استفاده قرار گرفت.
Translate »