0
0

دکتر سلمان نظری شیرکوهی

دکتری مهندسی صنایع و استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران دانشکده فنی فومن

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • مدیر گروه مهندسی صنایع و مدیریت کسب و کار دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران
  • مشاور سازمان ها در حوزه های مدیریت ارتباط با مشتریان، سیستم های سازمانی، استراتژی های کسب و کار الکترونیکی، تحلیل داده
هیچ دوره ای یافت نشد
Translate »