0
0

دکتر علی بزرگی امیری

عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • رئیس مرکز مطالعات مهندسی فرآیندها و مدیریت منابع دانشگاه تهران
  • رئیس مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران
  • معاون آموزش و توسعه منابع انسانی دانشگاه تهران
  • مشاور سازمان ها در حوزه بازمهندسی فرآیندها و مدیریت منابع
هیچ دوره ای یافت نشد
Translate »