0
0

دکتر علی سعیدی

مهمترین سوابق اجرایی : مدیر پروژه‌های طراحی و پیاده‌سازی هوش‌تجاری و داشبوردهای مدیریتی سازمان‌هایی نظیر: همراه اول، کارپینو، شهرداری کرج مدرس بیش از 500 ساعت دوره‌های هوش‌تجاری در شرکت‌هایی نظیر: ایرانسل، مبین نت، مخابرات، سازمان استاندارد، بانک سامان، بانک آینده، بیمه ما

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • مدیر پروژه‌های طراحی و پیاده‌سازی هوش‌تجاری و داشبوردهای مدیریتی سازمان‌هایی نظیر: همراه اول، کارپینو، شهرداری کرج
  • مدرس بیش از 500 ساعت دوره‌های هوش‌تجاری در شرکت‌هایی نظیر: ایرانسل، مبین نت، مخابرات، سازمان استاندارد، بانک سامان، بانک آینده، بیمه ما
Translate »