0
0

دکتر مهدی فتح اله

دکترای تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران و عضوهیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران
  • عضو هیات امنا دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران و رئیس واحد های غرب استان تهران
  • رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت معدن و تجارت
  • عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – ایدرو
  • عضوهیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
  • مدیرکل امار و برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت ایران
  • مدیر پروژه و مشاور طرح های معماری فرایند و معماری اطلاعات در شرکت ها و سازمانهای مختلف
هیچ دوره ای یافت نشد
Translate »