0
0

مهندس امیررضا تجلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • سابقه فعالیت در حوزه کنترل کیفیت داده در شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا
  • بیش از 5 سال سابقه تدریس دوره‌های مختلف علوم داده در سازمان‌هایی نظیر:دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، امیرکبیر و شهید بهشتی و بیش از 20 عنوان همایش و سخنرانی نظیر: کنگره بین‌المللی کلان داده اروپا – آسیا 2019

AmirReza Tajally

MSc – School of Industrial Engineering College of Engineering, University of Tehran

Sessional lecturer and Course Instructor, University of Tehran

Graduate GPA: 18 Out of 20

Research Interest:
Data-Driven Optimization & Decision Making│ Data Analytics│ Machine Learning│Practical Big Data in Customer Relationship Management│ Marketing Predictive & Customer Behaviour Analytics

Academic Teaching Experiences at Sharif university of Technology:

• Machine Learning in Organizations | 2019
• Digital Transformation | 2019
• Data Science & Smart City | 2019
• Python Programming | 2019
• Entrepreneurship in Data Science | 2019
• Data Science Seminar (D.S.S) | 2019
• Big Data in Industries | 2019
• Python Course | 2018
• Microsoft Excel Training Course | 2017

Academic Teaching Experiences at University of Tehran:

• Statistic for Data Science | June. 2020
• Python Programming | June. 2020
• Python for Machine Learning | May. 2020
• R for Data Science | Dec. 2019
• Python for Data Science | Dec. 2019
• Data Driven Marketing | July 2019
• Advanced Microsoft Excel | Aug. 2019
• R in Data Science | Feb. 2019
• Python in Data Science | Feb. & Aug. 2019
• Qlikview & TABLEAU | Dec. 2018
• Data Science Seminar (DSS) | Dec. 2018
• VBA & Dashboards | Sep. 2018

Teaching Assistant Experience at University of Tehran:

  • Meta-Heuristic Methods in Optimization for PhD & Graduate Students University of Tehran, Iran 2nd Semester, Nov. 2019
  • Sequence Operation Theory for PhD & Graduate Students University of Tehran, Iran 2nd Semester, Nov. 2019
  • Econometrics & Data Science for Graduate Students, University of Tehran, Iran 2nd Semester, Nov. 2019
  • Advanced Simulation for Under Graduate Students, University of Tehran, Iran 2nd Semester, May. 2019
  • Multiple Criteria Decision Making Focused on Data – Driven Decision Making for PhD & Graduate Students University of Tehran, Iran 1st semester, Dec. 2018
  • Research Methodology & Seminar For Graduate Students University of Tehran, Iran 1st semester, Dec. 2018

International and Public Presentation:

• Data Science & Smart City, Sharif University of Technology with University of Tehran, Tehran, Iran, May 2019

• Big Data Analytics in Industries, International Congress on High Performance Computing & Big Data Analytics (TopHPC 2019), Tehran, Iran, April 2019

• Introduction to Data Science, 12th Festival of Department of Mechanics Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, Winter 2019

• Introduction to Data Science, Department of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, Fall 2018

• Introduction to Data Science for Business, Amirkabir University (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran, Fall 2018

Certificate of Appreciation:

•Received “Appreciation Letter of Machine Learning in Industries Workshop” From IIIEC 2020

• Received “Appreciation Letter of Machine Learning in Organizations Workshop” From Sharif University of Technology, Fall 2019

•Received “Appreciation Letter of Data Science Presentation” From Sharif University of Technology, Winter 2019

for more detail about last course syllabus click here!

هیچ دوره ای یافت نشد
Translate »