0
0

مهندس اکبر صمدی

مهمترین سوابق اجرایی : مدرس و تحلیلگر حرفه ای کسب و کار مشاور بخش خصوصی و دولتی در حوزه های استراتژی، تحلیل مالی، هوشمندسازی کسب و کار، تحلیل و بهبود سیستم و فرآیند، مدیریت عملکرد کسب و کار

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • مدرس و تحلیلگر حرفه ای کسب و کار
  • مشاور بخش خصوصی و دولتی در حوزه های استراتژی، تحلیل مالی، هوشمندسازی کسب و کار، تحلیل و بهبود سیستم و فرآیند، مدیریت عملکرد کسب و کار
Translate »