0
0

مهندس جواد نیکورزم

مهمترین سوابق اجرایی : رییس تیم پرداد (پرورش داده) واحد هوداد (هوشمند داده) شرکت کاسپین

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

رییس تیم پرداد (پرورش داده)

واحد هوداد (هوشمند داده)

شرکت کاسپین

Translate »