کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و MBA دانشگاه تهران

مهمترین سوابق اجرایی :

  • عضو کمیسیون اینترنت اشیا و عظیم داده‌ها سازمان نصر
  • مشاور پروژه تدوین نظام تحلیل داده بانک ملت
  • مشاور علم‌داده و کلان داده شرکت‌های مهندسی صنایع یاس ارغوانی، دیتاک و…