0
0

مهندس وحید زارع زاده

مهمترین سوابق اجرایی : مدرس و مشاور هوشمندسازی کسب و کار سرپرست مهندسی فرایندهای کسب و کار پتروپارس

  • بیوگرافی
  • دوره ها

مهمترین سوابق اجرایی :

  • مدرس و مشاور هوشمندسازی کسب و کار
  • سرپرست مهندسی فرایندهای کسب و کار پتروپارس
Translate »