0
0

دسته: بازطراحی ساختار سازمانی مبتنی بر فرآیند

فرآیند کاوی

فرآیندهاي موجود در هر سازمان براي دستيابي به مأموريت سازمان طراحي شده‌اند تا با عملکرد بهتر نيازهاي اساسي مشتريان را تأمين نمايند. اولين قدم در ايجاد کسب‌وکار فرآیندگرا، ايجاد نگاه...
 
ادامه مطلب
Translate »