0
0

دسته: دپارتمان علم فرآیند

تفاوت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS) با سیستم مدیریت گردش کار (WFMS)

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر، روالی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در...
 
ادامه مطلب

فرآیند کاوی

فرآیندهاي موجود در هر سازمان براي دستيابي به مأموريت سازمان طراحي شده‌اند تا با عملکرد بهتر نيازهاي اساسي مشتريان را تأمين نمايند. اولين قدم در ايجاد کسب‌وکار فرآیندگرا، ايجاد نگاه...
 
ادامه مطلب

معماری فرآیند

معماری فرآیند، یک مدل مفهموی است که فرآیندهای سازمان را نشان می­دهد و روابط بین آن­ها را تشریح می­کند. عموما، این روابط از دو جهت تعریف می­شوند. از طرفی، فرآیندها...
 
ادامه مطلب

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) و بهبود و بازمهندسی فرآیندها

اکثر سازمان­ها انباشته ­ای‌ از مقررات‌ نانوشته‌ای‌ هستند که‌ از دهه‌های‌ پیشین‌ بر‌جا مانده‌اند. این‌ مقررات‌ بر پایه‌ مفروضاتی‌ درباره‌ فناوری، کارمندان و اهداف سازمان‌ به ‌‌وجود آمده‌اند که‌ دیگر...
 
ادامه مطلب

پروژه های انجام شده دپارتمان علم فرآیند مرکز مطالعات مهندسی فرآیند و مدیریت منابع دانشگاه تهران

1.      تدوین فرآیندها و دستورالعمل­ های ارزیابی و رتبه‌بندی تامین‌کنندگان شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) 2.      بازمهندسی و مدیریت فرآیندهای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) 3.      کارسنجی، زمان‌سنجی و برآورد...
 
ادامه مطلب
Translate »